keskiviikko 28. maaliskuuta 2007

Peter Kleen, Claes Moberg & Gunnar Palm: Värdshandeln. Utveckling, aktörer och spelregler

Peter Kleen, Claes Moberg & Gunnar Palm: Värdshandeln. Utveckling, aktörer och spelregler. SNS 2006. 165 s.

Kleenin, Mobergin ja Palmin kirja on paikoin hyvinkin yksinkertaistettu kuvaus maailmantaloudesta, sen keskeisistä mekanismeista ja toimijoista. Silti kertauksena ja johdatuksena kirja on herkullista luettavaa. Alkuosa on enempi kansantaloutta ja taloushistoriaa, lopussa kirjoitetaan kulttuurienvälisestä kommunikaatiosta ja sen vaikeuksista.
Kirjan tiivistettynä teesinä on, että vapaakauppa tuo hyvinvointia. Kirjassa on myös osuvaa kritiikkiä tapaan tulkita ja mitata taloutta. Maailmassa, jossa talouselämä yhä vähemmän noudattaa kansallisia rajoja, tuottaa tapa mitata taloudellista toimeliaisuutta valtiokokonaisuuksina varsin kummallisiakin tilastoharhoja.

Ei kommentteja: