keskiviikko 28. maaliskuuta 2007

Roger Mörtvik: Turboekonomin. Den globala kampen om jobb och välfärd

Roger Mörtvik: Turboekonomin. Den globala kampen om jobb och välfärd. Premiss 2006. 224 s.

Ammattiliitto TCO:n yhteiskuntapoliittisen päällikön Roger Mörtvikin debattikirja tuo mieleen muistuman kansanpuolueen puheenjohtajan Lars Leijonborgin vaalikirjasta Global utmaning. Så blir också Sverige vinnare, myöskin vuodelta 2006. Keskeiset teemat ovat yhteisiä, mutta Mörtvikin ratkaisut osin ovat erilaisia.
Mörtvik puolustaa ruotsalaista hyvinvointimallia, ja hyökkää uusliberalistisia ratkaisuja vastaan. Silti hän tarjoilee lääkkeeksi useimmiten liberaaleja muutoksia. Hän näkee sosialidemokraattisen hyvinvointivaltion parhaaksi vaihtoehdoksi, mutta on sokea sille seikalle, että tie 1990-luvun kriisistä pinnalle vei liberalistisen politiikan kautta. Mörtvik peräänkuuluttaa myös koulutuksen tärkeyttä, sekin keskeisiä liberaaleja arvoja ja ratkaisuja.
Ehkä ansiokkainta Mörtvikin kirjassa on sen havainnon esiintuominen ettei Kiina sinänsä uhkaa työpaikkoja. Pahimmat kilpailijat ovat naapurimaissa. Teollisuuden työpaikkojen katoaminen johtuu suurimmalti osalti tuottavuuden kasvusta ja koneistumisesta. Samalla kun entisiä töitä häviää, tulee uusia koko ajan tilalle, jopa yllättäviäkin. Mörtvik on myös oikeassa ettei protektionismi ole vaihtoehto kuten amerikkalaiset luulevat, se on vain haitaksi ja siirtää ongelmia entistä pahempina tulevaisuuteen. Bushin harjoittama talouspolitiikka on siksi omaan jalkaan ampumista. Hän korostaa myös sitä faktaa miten amerikkalaisten ote maailmantaloudesta on heltiämässä ja tuo esiin Kiinan talouskasvua hidastavia ja uhkaavia seikkoja. Ympäristöongelmat, nopea kaupungistuminen, demokratian puuttuminen, koulutuksen heikko taso ja vapaan tiedonvälityksen olemattomuus ovat tällaisia. Monet sellaisia asioita, jotka ovat meidän vahvuuksia.

Ei kommentteja: